Sök

Livskvalitet och hälsa

Utifrån hög kompetens och lång erfarenhet, hjälper vi dig att uppnå ökat välbefinnande och bättre upplevd livskvalitet. 

Friskvårdsbehandlingar i Kungsbacka, i Göteborgsområdet och på distans. 

Fondansökningar via telefon och brevledes. 

Friskvårdsbehandlingar

- Hypnoterapi och Dynamisk emotionell terapi
- Motiverande samtal - MI, coaching
- Reiki healing
- Body Spin energibehandling
- Stresshantering
- Stresshanteringskurs med självhypnos (mental avspänning) och målbildsträning

Fondansökningar

Här kan du få hjälp att söka bidrag till:
- Funktionsmedicinsk behandling
- Komplementär behandling eller utbildning

Här finns också information för dig som är :
- Funktionsmedicinsk vårdgivare
- Komplementär behandlare