Sök

Om

Om mig som arbetar på Liva Vitae

Jag heter Lena Riegnell, är socionom och har drygt 20 års erfarenhet av psykosocialt arbete och samtalsbehandling som kurator i Hälso- och sjukvården;  främst inom neurologisk rehabilitering, neuropsykiatrisk habilitering, kvinnosjukvård och primärvård. 

Jag är har vidareutbildning i Motiverande samtal  (grundutbildning och motiverande samtal vid kognitiva funktionsnedsättningar), Kognitivt förhållningssätt, Utvecklingspsykologi samt Sexologi.
Jag är utbildad i Reiki healingsystem 1st and 2nd Degree in the Usui System of Natural healing. 
Vidare är jag certifierad Hypnotisör, och genomgår för närvarande utbildning till certifierad Hypnoterapeut samt Dynamisk emotionell terapeut. Certifiering sker genom National Guild Of Hypnotists USA (NGH) respektive Skandinaviska Akademin För hypnotisörer och Hypnoterapeuter (SAHH). Utbildningen är klar under våren 2022.   

I mitt arbete är jag van att möta varje människa utifrån sin situation och med en helhetssyn, dvs att alla våra delar i och aspekter av livet påverkar oss. 

Jag möter dig med värme och respekt utifrån den situation du befinner dig i, och vill vägleda dig till ökat välbefinnande och bättre upplevd livskvalitet.