Om

Om mig som arbetar på Liva Vitae

Jag heter Lena Riegnell, är socionom och har drygt 20 års erfarenhet av psykosocialt arbete och samtalsbehandling som kurator i Hälso- och sjukvården;  främst inom neurologisk rehabilitering, neuropsykiatrisk habilitering, kvinnosjukvård och primärvård. 

Hälsa och välbefinnande har alltid legat mig mycket varmt om hjärtat. Jag har gjort min egen resa genom livet med svårigheter av både fysiskt och emotionellt slag, har sökt och prövat många olika komplementära behandlingsmetoder. I Liva Vitae har jag valt ut att utbilda mig och arbeta med de behandlingsmetoder som jag funnit vara mest hjälpsamma och välgörande. 

Jag är van att möta varje människa utifrån sin situation och med en helhetssyn, dvs att alla våra delar i och aspekter av livet påverkar oss, och
Jag möter dig med värme och respekt utifrån den situation du befinner dig i, och vill vägleda dig till ökat välbefinnande och bättre upplevd livskvalitet. 
Sök