Livskvalitet och hälsa

Med värme och respekt vill jag hjälpa dig 
att uppnå ökat välbefinnande och bättre upplevd livskvalitet

Friskvård i Göteborgsområdet eller på distans. 
Fondansökningar via telefon och brevledes. 

Nyhet
Hypnos vid IBS - evidensbaserat program,  utvärderat vid Mag-tarm-lab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Läs mer
här
Programmet består av 7 tillfällen; sista tillfället kostnadsfritt.

Har du svårt att välja behandling - möjlighet till prova-på behandling (läs mer här)
300 kr för ca 30 minuter

Vi svarar gärna på frågor och funderingar, kontakta oss 
här.

Friskvård

- Hypnos vid IBS (evidensbaserat hypnosprotocol)
- Mental avspänning och målbildsträning
- Hypnosterapi och Dynamisk emotionell terapi
- Motiverande samtal - MI
- Reiki healing
- Life Alignment energibehandlingar
- Stresshantering
- Stresshanteringskurs med självhypnos (mental avspänning) och målbildsträning

Fondansökningar

Här kan du få hjälp att söka bidrag till:
- Funktionsmedicinsk behandling
- Komplementär behandling
eller utbildning inom dessa områden
Här finns också information för dig som är :
- Funktionsmedicinsk vårdgivare
- Komplementär behandlare
Sök