Stresshanteringskurs med självhypnos

Stresshanteringskurs med självhypnos
(mental avspänning) och målbildsträning

En kurs med självhypnos och målbildsträning. Frigör och hjälper dig hantera stress på ett djupare plan. 

Faktum är att vi alla dagligen utför självhypnos och målbildsträning, men utan att vara medvetna om det. Vi har vår egen inre vardag, inre dialog, och detta är vår målbildsträning. Det är alltså en naturlig del av dig.

Innehåll
 Utöver information och utbildning om stress ur olika aspekter ges även följande:
- Du får lära dig en enkel teknik att ta dig till ett självhypnotiskt stadie. Denna teknik kan du sedan ta med dig och applicera i din vardag på ett mycket enkelt sätt, som inte heller tar särskilt lång tid.
- Du får verktyg och lär dig att integrera målbilder på ett effektivt sätt för att sedan skapa en förändring. 

Vi träffas vid 3 tillfällen à 1,5 - 2 timmar/gång (beroende på om du deltar enskilt eller i grupp).
Cirka 1 månad därefter har vi återsamling och reflektion på 30-60 min (beroende på om du deltar enskilt eller i grupp).    

Kursen ges även digitalt.    

Friskvård – inte medicinsk behandling
Observera att i hypnoterapi arbetar vi med friskvård. Det är inte någon ersättning för hälso- och sjukvårdande behandlingar.
Medicinsk behandling, utredning eller diagnostisering sker inte.
Du måste se till att söka den läkarvård (medicinska vård) du behöver och fortsätta med den medicin du ordinerats av läkare.   

Tyvärr kan vi inte arbeta med barn eller personer som har en allvarlig psykisk ohälsa.        
Sök