Fondansökningar/stipendier till funktionsmedicinsk eller komplementär utbildning

Önskar du funktionsmedicinsk eller komplementär utbildning?

.....men saknar tillräckliga ekonomiska möjligheter? 

  Vi kan hjälpa dig att söka reda på lämpliga bidragsfonder. Vi upprättar ansökan, motivering av ändamål samt är behjälplig att skaffa den information som behövs för att styrka din situation. Vi har lång erfarenhet av att hitta och söka ur bidragsfonder, vilket ger möjlighet till en hög s k "success rate", dvs hög andel beviljade ansökningar. Vi har också ett särskilt intresse av och kunskap om funktionsmedicin och olika komplementära yrken, vilket möjliggör väl motiverade ansökningar. 

Varmt välkommen att kontakta oss här för mer information kring förfarande, villkor och priser. Sök