Reiki

Reiki healing

Vad betyder reiki?
Ordet reiki kommer från Japan och betyder universell livskraft eller universell livsenergi. (rei = livskraft, ki = livsenergi).
Det motsvaras av ”chi” i Kina och ”prana” i Indien.
Reiki i den formen den har nu kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet. 

Energi kan ha olika betydelse för olika människor. Energi kan vara mat vi äter som ger oss styrka att klara dagens alla göromål. Energi kan vi också få genom sol, vind, vatten osv som ger oss ljus och värme.
Energi kan inte förstöras, den endast omvandlas till andra former av energi.
Ett synsätt är att vi själva och allt omkring oss består av energi, att partiklarna i atomerna består av vibrerande energi. 

Reikienergin är universell och flödar runt oss och i oss. Den vibrerar många gånger snabbare än ljusets hastighet. Med hjälp av behandlarens händer som redskap tillförs kroppen reikienergi , som främjar hälsa på alla nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Vi kan genom reiki både lösa upp blockeringar i kroppens energisystem, och också fylla på ny energi. På så vis kan det främja kroppens egen återhämtnings- och läkningsprocess. Energin går dit den primärt behövs.   

Reiki är hjälpsamt för att få kroppen att slappna av, frigöra spänningar och blockeringar, släppa stress. Det leder ofta till att man upplever att man har mer energi, sover bättre, och får en högre stresstolerans. Det bidrar också ofta till en djupare närvaro i dig själv. Det kan också vara hjälpsamt vid smärta och andra fysiska åkommor.
Reiki är en holistisk behandlingsmetod och utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlas ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs vara begränsade till ett visst ställe. 
Under en behandling upplever man oftast en avslappning på djupet och ett inre lugn. Det är mycket behagligt och det händer att man somnar, men det påverkar inte behandlingen. 
Under behandlingen ligger du fullt påklädd på en massagebänk. 

Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång.   

Efter behandlingen, innan du går hem, så följer vi upp med ett kortare samtal om din upplevelse under sessionen. Detta kan vägleda dig vidare i bearbetning av eventuella tankar och känslor som kommit upp. 

Distansbehandling fungerar lika bra som vid ett fysiskt besök. Det beror på att vi alla är sammanlänkade genom att ki-energin är universell och finns i allt.     

Vill du prova-på reiki så har du möjlighet att göra det. 

Varmt välkommen att höra av dig, för mer information eller för att boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du här.

Du kan läsa mer om Reiki healing här.

Friskvård – inte medicinsk behandling
Observera att när vi arbetar med reiki så arbetar vi med friskvård. Det är inte någon ersättning för hälso- och sjukvårdande behandlingar.
Medicinsk behandling, utredning eller diagnostisering sker inte.
Du måste se till att söka den läkarvård (medicinska vård) du behöver och fortsätta med den medicin du ordinerats av läkare.     

Tyvärr kan vi inte arbeta med barn eller personer som har en allvarlig psykisk ohälsa. 
Sök