Motiverande Samtal - MI

Motiverande Samtal - MI, coaching

Motiverande samtal = Motivational Interviewing = MI
är en strukturerad samtalsmetod som syftar till att locka fram och stärka motivation till förändring – att underlätta förändringsprocesser. 

Känner du att något inte stämmer eller skaver i livet? Det finns en skillnad, en bristande överensstämmelse i hur du har det och hur du önskar att det vore? Eller behöver du hjälp och stöd i en förändring du önskar göra?
MI har effekt både för den som ännu inte är beredd till att göra en förändring och för den som är redo att påbörja sin förändring. 

Jag hjälper dig att flytta det du önskar lite närmare dig. Jag hjälper dig också att identifiera fallgropar och behov av stöd i din förändringsprocess.
Du får ökad förståelse för dina egna svårigheter och kan därigenom se olika mönster och handlingsalternativ. 

I MI kommunicerar behandlaren med empati och i en atmosfär av acceptans och medkänsla. Det bidrar till att du upplever respekt, acceptans och medkänsla inför dig själv och känner att du vill dig själv väl. 

MI används många gånger vid förändring kring livsstilsrelaterade faktorer, såsom kost, fysisk aktivitet, beroende (alkohol, tobak socker) mm. Men är också mycket hjälpsamt vid andra förändringar du behöver bli medveten om eller önskar göra.   


Varmt välkommen  att höra av dig, för mer information eller för att boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du här.


Friskvård – inte medicinsk behandling
Observera att vid dessa samtal i MI arbetar vi med friskvård. Det är inte någon ersättning för hälso- och sjukvårdande behandlingar.
Medicinsk behandling, utredning eller diagnostisering sker inte.
Du måste se till att söka den läkarvård (medicinska vård) du behöver och fortsätta med den medicin du ordinerats av läkare.   

Tyvärr kan vi inte arbeta med barn eller personer som har en allvarlig psykisk ohälsa. 
Sök