Integritetspolicy Friskvård

Integritetspolicy Friskvård

Sverige fick 2018 en ny lag som reglerar hur register med personuppgifter skall hanteras av företag. Samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter måste ske från dig som kund. 

De personuppgifter som kommer att behandlas är de som du själv lämnar.  Jag har tystnadsplikt och hanterar dina uppgifter med fullständig sekretess.

För alla Friskvård gäller det följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. 

För Hypnoterapi och Motiverande Samtal – MI kan det även tillkomma känsliga personuppgifter, som kan handla om uppgifter om hälsa och psykosocial situation.
Arbetsanteckningar förs om det som sagts under sessionen, vad vi gjort, egna reflektioner över resultatet av sessionen samt idéer inför eventuell uppföljningssession.  

För Reiki healing och Life Alignment energibehandling kan det även tillkomma känsliga personuppgifter, som kan handla om uppgifter om hälsa och psykosocial situation.
Arbetsanteckningar förs om det som är relevant för att jag ska kunna göra mitt bästa i behandlingarna för dig. 

Dina personuppgifter, även känsliga sådana, behandlas enligt de regler som gäller, och förvaras i slutna system.  
Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När vår kontakt är avslutad kommer uppgifterna endast sparas som längst under ett års tid och kommer sedan att raderas ur systemen, förutom de uppgifter som enligt lag är skyldig att behållas (t ex Bokföringslagen). 

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som finns om dig. Du kan ha rätt att begära rättning om felaktiga uppgifter är registrerade.  
Du kan också har rätt att bli raderad under följande förutsättningar:
- uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in
- om du återkallar samtycket   

Du har rätt att inge klagomål om hur dina personuppgifter hanteras till Datainspektionen.

Vi samlar även in uppgifter via så kallade ”cookies” på hemsidan.  Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress. Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies.   

Jag arbetar i samklang med NGH:s etiska riktlinjer (National Guild och Hypnotists), Reikiförbundets etiska riktlinjer och är ansvarsförsäkrad. 
Sök