Hypnoterapi

Hypnoterapi och Dynamisk emotionell terapi

Vad är hypnos?

Hypnos är ett mycket vilsamt och behagligt mentalt avslappnat tillstånd. Du är samtidigt medveten om det som händer runt omkring dig, och medveten om vad vi pratar om och vad som sker. Du är delaktig och ingenting kan ske mot din vilja.
Det är ett naturligt tillstånd av inre försjunkenhet, koncentration och fokuserad uppmärksamhet. Medvetenheten om inre processer och känslor är förhöjd. 
Man kan jämföra det med att dagdrömma. Alla går naturligt in i ett hypnotiskt tillstånd minst två gånger varje dygn, när vi ska somna och vakna.     

Detta mentalt avslappnade tillstånd är väldigt effektivt för att kunna göra önskade förändringar, och tillståndet uppnås tillsammans med dig. Du får suggestioner (förslag), men det är bara du som väljer om du vill acceptera dessa eller inte. Genom att acceptera suggestionerna tillåter du dig själv att gå in i det hypnotiska tillståndet.

 I hypnos slappnar den logiska och tänkande sidan av. 

Suggestionsterapi 

Suggestionsterapi bygger på att upprepa positiva budskap till det undermedvetna sinnet. Bara suggestioner som är bra för dig och som stärker dig används. Suggestioner som ger dig nya sätt att tänka om det du vill ha hjälp med. 
I det undermedvetna sinnet har suggestioner lättare att slå rot, och genom att vi arbetar med detta sinnet är det då lättare att ändra en vana eller ett beteende som inte är fruktbart eller önskvärt för dig. 
Om du inte skulle acceptera en suggestion så rotar den sig inte i det undermedvetna utan väljs helt enkelt bort av dig. 

I suggestionsterapi kan vi arbeta med stresshantering, självacceptans, stärka självkänsla och självförtroende. Här kan du också få möta din ”inre vägvisare”. 

Mental avspänning och målbildsträning 
Här arbetar vi mer strukturerat med dina egna målbilder kring det du vill uppnå och förändra,  och väver in detta i suggestionsterapin.  
Här är det nästan bara fantasin som sätter gränser för att arbeta med det du vill uppnå, kanske en prestation eller ökad självkänsla.  

Hypnoterapi och Dynamisk emotionell terapi

I hypnoterapi och dynamisk emotionell terapi arbetar vi också med det undermedvetna sinnet för att hitta och lösa upp känslomässiga blockeringar.
Vi kopplar emotionell energi till allt vi lär oss och allt vi upplever. Därför är det viktigt att problemet löses där det finns, viktigt att nå kärnan i problemet. Ofta hamnar vi i barndomen, därför att vi som barn inte kunde hantera det som hände, och händelsen  trängdes bort till det omedvetna. Men det betyder inte att den känslomässiga svårigheten också försvinner, utan kan fortfarande finnas med i livet och påverka känslor och beteenden.
Det som sker i hypnoterapi är att den känslomässiga energin kring problemet upplevs, förstås, och på så sätt frigörs. Inre läkning och inre förändring sker. Det undermedvetna ser inte längre någon anledning att fortsätta att agera på samma sätt som tidigare och tillsammans med dig skapar vi något som är mer värdefullt och ändamålsenligt för dig, en ny karta. Denna karta förstärks därefter genom suggestioner.

Första gången träffas vi för att samtala kring det du vill ha hjälp med, du kommer också att få ett frågeformulär innan att fylla i och ta med dig. Dels för att jag ska se om jag kan hjälpa dig i nuläget (vissa åkommor kan behöva bedömas av annan instans innan hypnoterapi tar vid) och dels för att innehållet i de följande sessionerna ska kunna förberedas och anpassas efter dina behov och önskemål.
Vårt möte avslutas med en avslappning i hypnos. 

  Under 2023 genomgår jag utbildning till certifierad hypnoterapeut och certifierad dynamisk emotionell terapeut.
. Följande elevbehandlingar erbjuds därför till reducerad kostnad. 
- R2C Regress to Cause – hitta svårighetens orsak och frigöra dess låsningar
- Fobier/rädslor (även flygrädsla)
- Rökavvänjning
- Stamning 
- Viktminskning
- Sockeravvänjning
- Smärtlindring
- Tidigare liv-upplevelse
I dynamisk emotionell terapi arbetar vi med emotionella känslor/att lösa känsloblockeringar, med fokus på den koppling och anknytning som kan finnas mellan våra föräldrar/primära vårdare och oss som barn.    

Upplevelser från en annan existens kan inträffa. Oavsett vad vi tänker eller tror om detta så är det värdefulla upplevelser (precis som drömmar) som kan hjälpa oss att få en större förståelse för våra svårigheter.  


Vill du först prova hypnos med avslappning så har du möjlighet att göra det. 

Eftersom suggestionterapi och hypnoterapi  är så verkningsfullt behövs det ofta inte särskilt många sessioner för att du ska uppleva en stor förändring. 

Varmt välkommen att höra av dig, för mer information eller för att boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du här.

Friskvård – inte medicinsk behandling
Observera att i hypnoterapi arbetar vi med friskvård. Det är inte någon ersättning för hälso- och sjukvårdande behandlingar.
Medicinsk behandling, utredning eller diagnostisering sker inte.
Du måste se till att söka den läkarvård (medicinska vård) du behöver och fortsätta med den medicin du ordinerats av läkare.   

Tyvärr kan vi inte arbeta med barn eller personer som har en allvarlig psykisk ohälsa.        
Sök