Fondansökningar
Funktionsmedicinska och komplementära behandlingar

Önskar du funktionsmedicinsk eller komplementär behandling?

.....men saknar tillräckliga ekonomiska möjligheter? 
Vi kan hjälpa dig att söka reda på lämpliga bidragsfonder. Vi upprättar ansökan, motivering av ändamål samt är behjälplig att skaffa den information som behövs för att styrka din situation. Vi har lång erfarenhet av att hitta och söka ur bidragsfonder, vilket ger möjlighet till en hög s k "success rate", dvs hög andel beviljade ansökningar. Vi har också ett särskilt intresse av och kunskap om funktionsmedicin och olika komplementära behandlingar, vilket möjliggör väl motiverade ansökningar. 

Kostnad för dig som kund: 500 kronor (inklusive moms) för varje fond som beviljat dig bidrag, eller om vi kommer överens om något annat. Du behöver bara ersätta oss för arbetet med de ansökningar som blir beviljade. 
Varmt välkommen att kontakta oss för mer information. 

Här finns följande handling för utskrift: Fondansökningar - så här fungerar det 

Viktigt att veta
Bidragsfonder omfattas av regler hos Skatteverket, och det är därför en förutsättning att bl a den sökandes rättigheter och skyldigheter i förhållande till samhället är uppfyllda först. Vi kan därför endast hjälpa till i de fall den sökande kan försörja sig själv med inkomst från förvärvsarbete, Försäkringskassan, CSN, a-kassa eller genom försörjningsstöd från SocialtjänstenDen sökande behöver till bidragsfonden kunna styrka att man bor där man är skriven samt kunna redovisa ekonomisk situation för alla personer boende i hushållet. Vi kan endast hjälpa till i det fall det finns maximalt 2 vuxna personer i hushållet, ingen begränsning i antal barn  i hushållet. Barn över 18 år som gått ut gymnasiet räknas som vuxen, och förväntas bidra till sin del av hushållet och till sin egen försörjning.
Det går inte att ansöka om fondbidrag till något man redan skaffat eller betalat för.
Fondansökningar ska ses som ett tillfälligt stöd.
De flesta fonder har som regel att den sökandes inkomstgräns på årsinkomst 210 000 kronor brutto för 2023 (= 4 x prisbasbeloppet 52 500 kronor). Tillägg med 52 500 kronor för varje person i hushållet (partner/barn) får göras. Gräns för tillgångar är 52 500 kronor för varje person i hushållet. Då bedöms man vara ”ekonomiskt behövande” enligt Skatteverkets schablonregel. Vi kan därför endast hjälpa till då den sökandes ekonomi stämmer in på ovanstående. 
Ofta är handläggningstiden hos bidragsfonderna minst 2 månader. Deras beslut kan inte överklagas och motivering till beslutet kommer inte att ges. Liva Vitae ansvarar inte för bidragsfondernas beslut, då detta inte är möjligt. 

Om du till exempel har kognitiva svårigheter eller svårt med språket, så kan du behöva någon nära dig som fungerar som ett stöd för dig i kontakten med oss. Det kan vara exempelvis en närstående eller någon annan som du känner förtroende för.   
Sök