Fondansökningar

För dig som önskar Funktionsmedicinsk eller komplementär behandling
Är din ekonomi knapp och önskar du funktionsmedicinsk eller komplementär behandling? 
Här kan du få hjälp att ansöka om ekonomiskt bidrag. 
För dig som önskar Funktionsmedicinsk eller komplementär utbildning
Önskar du en funktionsmedicinsk eller komplementär utbildning?
 Här kan du få hjälp att ansöka om ekonomiskt bidrag.
För dig som är:
- Funktionsmedicinsk vårdgivare
- Komplementär behandlare

Har du patienter/klienter med knapp ekonomi som önskar  funktionsmedicinsk eller komplementär behandling.  Vi kan då vara patienten/klienten behjälplig att hitta lämpliga bidragsfonder till detta ändamål samt ansöka ur dessa fonder.
Läs mer här
Konsulttjänster – inte medicinsk behandling
Observera att konsulttjänster gällande fondansökningar inte ska betraktas som hälso- och sjukvårdande behandlingar, och inte heller ska ersätta sådana. 
Medicinsk behandling, utredning eller diagnostisering sker inte. 
Du måste se till att söka den läkarvård (medicinska vård) du behöver och fortsätta med den medicin du ordinerats av läkare.      
Sök