Life Alignment energibehandlingar

Life Alignment - Livsbalansering

Främjar hälsa på alla plan! Fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. 

Vi har ofta föreställningar som håller oss tillbaka, och många gånger har vi djupt liggande känslomässiga svårigheter som ofta är orsaken till de symtom vi har (både fysiska och känslomässiga symtom eller svårigheter).
Life Alignment hjälper till att lösa upp och befria oss från känslomässiga, mentala och fysiska blockeringar. Den naturliga frekvensen i din kropp och ditt sinne återställs och får möjlighet att flöda fritt , vilket stärker din självläkande förmåga. 
Detta görs genom en kombination av energiarbete och samtal. Ofta läggs stor vikt vid känslomässiga blockeringar, där du också blir medveten om inrotade tankemönster.
 Information samlas in genom muskeltestning för att ta reda på var i kroppen blockeringarna finns, vad som behöver läkas först, samt vilken teknik som är mest optimal att använda. 

Body Spin energibehandling
Body spin är grundkursen i healingsystemet Life Alignment. I Body Spin finns det tre olika tekniker som vägleder terapeuten till den bästa balanseringen för klienten vid varje behandlingstillfälle. Varje behandling blir således unik upplevelsemässigt. Många gånger upplever klienten en förändring redan under behandlingen, oftast handlar detta om en ny eller ökad lätthet. Vanligt är också att uppleva en djup avslappning.

Life Alignment energibehandling
Jag är Life Alignment terapeut under utbildning, och ger elevbehandlingar. Behandlingen här går ännu djupare och har utökats med fler tekniker för att möjliggöra detta. 
Även här vägleds terapeuten genom teknikerna till den bästa balanseringen för klienten vid varje behandlingstillfälle. Många gånger upplevs en förändring redan under behandlingen, oftast handlar detta om en ny eller ökad lätthet, eller känsla av frihet. Vanligt är också att uppleva en djup avslappning. 


Under behandlingen ligger du fullt påklädd på en massagebänk. 

Distansbehandling fungerar lika bra som vid ett fysiskt besök. Det beror på att vi alla är sammanlänkade i Universum.    

Varmt välkommen att höra av dig, för mer information eller för att boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du här.

Du kan läsa mer om Life Alignment här: Life Alignment Sverige

Friskvård – inte medicinsk behandling
Observera att när vi arbetar med Body Spin så arbetar vi med friskvård. Det är inte någon ersättning för hälso- och sjukvårdande behandlingar.
Medicinsk behandling, utredning eller diagnostisering sker inte.
Du måste se till att söka den läkarvård (medicinska vård) du behöver och fortsätta med den medicin du ordinerats av läkare.     

Tyvärr kan vi inte arbeta med barn eller personer som har en allvarlig psykisk ohälsa.      
Sök